preloader image

Radiofrekventni tretman

Uklanjanje kapilara radiofrekventnim tretmanom je savremena metoda koja koristi termokoagulaciju za bezbedno i efikasno lečenje kapilara na bilo kom delu tela. Metodu su razvili vaskularni hirurzi za lečenje malih vena, koje se ne mogu lečiti skleroterapijom. Radiofrekventni tretman se takođe može koristiti za uklanjanje vena koje se nalaze na mestima koja su teška za tretman, uključujući lice, zglobove i kolena. Uklanjanje kapilara podrazumeva termokoagulaciju koja trenutno zatvori krvni sud. Za intervenciju je potrebno 15-30 min.


KO SU KANDIDATI ZA UKLANJANJE KAPILARA?

Ova intervencija pogodna je za sve odrasle osobe, dobrog opšteg zdravlja, sa proširenim kapilarima i sa željom za brzom procedurom, bez gubljenja vremena. Radiofrekventni tretman je idealan za tretiranje proširenih kapilara gde god se oni pojave, uključujući i područja za koja drugi tretmani nisu pogodni.

Područja koja mogu biti tretirana 
noge / ruke / gležnjevi / kolena / lice 

Radiofrekventni tretman se ne preporučuje 
osobama sa epilepsijom / osobama sa poremećajem koagulacije / osobama sa pejsmejkerom / trudnicama 


RADIOFREKVENTNI TRETMAN

Nakon čišćenja mesta uboda, koristi se veoma tanka igla kojom se zatvaraju mali krvni sudovi, koji nestaju ubrzo nakon intervencije. Intervencija traje prosečno oko 30 minuta i ne zahteva nošenje elastitičnih čarapa. Pošto se u radiofrekventnom tretmanu koriste veoma tanke igle, većina pacijenata ne oseti nikakav bol. Veoma retko to može biti osećaj sličan blagom štipkanju. Većini pacijenata dovoljna je samo jedna intervencija, a manjem broju dva do tri tretmana za postizanje optimalnog rezultata.

OPORAVAK

Nakon ove intervencije nije potreban oporavak. Ne zahteva nošenje elastičnih čarapa, zbog čega se pacijenti odmah mogu vratiti svojim svakodnevnim aktivnostima, uključujući i odlazak na posao.

KADA REZULTATI POSTAJU VIDLJIVI?

Nakon primene radiofrekventnog tretmana promene su uočljive odmah nakon procedure, a naročito u narednih nekoliko dana. Radiofrekventni tretman daje trajan rezultat.

ŠTA SU PREDNOSTI RADIOFREKVENTNOG TRETMANA U ODNOSU NA DRUGE PROCEDURE?

Najvažnije prednosti su da je manje bolna i da ne ostaju modrice. Pored toga, pruža mogućnost tretiranja područja kao što su kolena, gležnjevi i lice zbog visokog stepena bezbednosti.