preloader image

Medicinski lepak
VenaSeal™


ZA LEČENJE KAPILARA I PROŠIRENIH VENA

Cilj lečenja proširenih vena jeste da se zaustavi povratni tok krvi. Lečenje ove bolesti zatvaranjem ili uklanjanjem obolelih vena, podrazumeva usmeravanje krvi do obližnjih, zdravih vena. To se postiže najsavremenijom procedurom koja se u Srbiji koristi od 2018. godine. Reč je o medicinskom lepku, koji se svrstava u minimalno invazivne metode lečenja. 
Nakon ove intervencije pacijent se odmah vraća redovnim aktivnostima i nije potrebno da nosi elastične čarape. Dr Dario Jocić je prvi vaskularni hirurg koji je ovu metodu izveo u Srbiji, u martu 2018. godine.

Medicinski lepak je izdržao test vremena, jer se već decenijama koristi u različitim oblastima medicine i potpuno je bezbedan za pacijenta. Sama intervencija podrazumeva korišćenje male količine specijalno formulisanog medicinskog lepka koji se aplikuje u obolelu venu. Lepkom se bolesna vena zatvara i krv se preusmerava ka obližnjim zdravim venama. Ovaj jedinstven pristup eliminiše rizik od povrede nerava prilikom intervencije, što ga izdvaja u odnosu na sve ostale načine lečenja proširenih vena.

Opsežne kliničke studije pokazale su uspešnost ove intervencije u 98,9 odsto slučajeva. Neželjeni efekti su veoma retki, i podrazumevaju iste simptome kao i kod drugih načina lečenja ove bolesti, samo u daleko manjoj meri. Ovaj pristup u lečenju se u Evropi primenjuje poslednjih nekoliko godina, a dr Jocić je prvi i jedini stručnjak iz regiona koji pacijente leči ovom minimalno invazivnom metodom.


KAKO IZGLEDA POSTUPAK INTERVENCIJE?

Ultrazvučnim pregledom noge se procenjuje bolesna površina vene i planira sama procedura. Tokom cele intervencije, lekar na ultrazvuku prati tok samog postupka. Intervencija se sprovodi u lokalnoj anesteziji. Količina primenjene anestezije ravna je onoj koja se koristi za uklanjanje manjeg mladeža. Nakon primene anestezije, lekar na obeleženo mesto postavlja kateter, kroz koji se kasnije aplikuje medicinski lepak. Prilikom postavljanja katetera pacijenti mogu osetiti blagi pritisak, dok je postupak same intervencije bezbolan. Posle intervencije, na mesto uboda se postavlja flaster. Kompletna intervencija traje oko 30 minuta.


ŠTA PODRAZUMEVA PERIOD OPORAVKA?

Nakon intervencije medicinskim lepkom, pacijent ustaje i hoda. Simptomi proširenih vena mogu nestati vrlo brzo nakon intervencije, odnosno nakon zatvaranja obolele vene. Posle intervencije može doći do pojave manje modrice. Prednost lečenja medicinskim lepkom je u tome što se pacijent odmah vraća normalnim aktivnostima.


KOME SE PREPORUČUJE INTERVENCIJA MEDICINSKIM LEPKOM?

Ukratko- svim pacijentima koji imaju problem sa proširenim venama i kapilarima, u bilo kojoj fazi bolesti. Takođe, ovaj tretman se preporučuje i pacijentima koji imaju venske rane koje teško ili gotovo uopšte ne zarastaju. Nakon primene medicinskog lepka i ova grupa pacijenata se relativno brzo može vratiti aktivnostima koje nisu mogli da obavljaju u periodu venske insuficijencije.

Lečenje medicinskim lepkom pogodno je i za starije ljude, kao i one sa uznapredovalom venskom bolešću.