Uzgredni efekti i komplikacije ultrazvučno vođene skleroterapije penom

Koncept lečenja proširenih vena u ambulantnim ulovima, uz niske troškove, učinio je da je skleroterapija atraktivna opcija  koja postaje sve popularnija.  Pronalaženje metode skleroteapije penom, omogućilo je da se smanji koncentracija i količina sklerozantnog sredstva koje se ubrizgava u venu uz poboljšanju sigurnost i  bolje rezultate u odnosu na klasičnu skleroterapiju.

Do danas, skleroterapija penom se pokazala delotvornom u lečenju proširenih vena glavnog stabla, bolesnih perforantnih vena, drugih proširenih vena kao i retikularnih vena i telengiektazija (tzv. kapilara).

Najčešće komplikacije skleroterapije su: „matting“, hiperpigmetacije, nekroze, alergijske reakcije i tromboflebitis.  Navedene komplikacije su sa medicinskog stanovišta manje komplikacije, ali mogu biti veoma uznemirujuće za pacijenta.  Ređe, ali ozbiljnije komplikacije su tromboza dubokih vena, tromboembolijske komplikacije, davanje sklerozantnog sredstva u arterijski krvni sud, povreda perifernih nerava.

Nekroza kože najčešće nastaje kada sklerozantno sredstvo izađe iz krvnog suda u okolno tkivo. Ova komplikacija je relativno retka kod iskusnog lekara. Nekroza kože može nastati i u određenim slučajevima kada postoji takozvana arteriovenska malformacija i kada postoji preterana lokalna kompresija na mestu gde je ubrizgavano sklerozantno sredstvo. Najvažnija prevencija ovih komplikacija je pažljiva i precizna tehnika. Na sreću, rane koje nastaju su obično vrlo male, do 4 mm promera. Ove rane spontano zarastaju uz prihvatljiv estetski efekat.

„Matting“  predstavlja pojavu malih crvenih novih venica kod pacijenata kod kojih je rađena sklerozacija ili operacija vena. Ove promene su naročito vidljive na natkolenici, unutrašnjem delu članka i potkolenice. Procenat javljanja je 15-24%. „Matting“ najčešće nestaje nakon 3-12 meseci, a ponekada može ostati trajno. Ukoliko se jave ove promene, savetuje se kliničko praćenje i ukoliko se promene ne povlače potrebno je eventualno ponoviti skleroterapiju.

Hiperpigmentacija je prebojenost krvnog suda, najčešće braon bojom, koji je tretiran skleroterapijom. U 70% slučajeva hiperpigmentacija se povlači nakon 6 meseci, a u 10% slučajeva trajno ostaje, ali se u daljem planu lečenja može tretirati laserom.

Alergijske reakcije mogu biti lokalne i sistemske i leče se na klasičan način lečenja alergija.

Tromboembolijske komplikacije su veoma ozbiljne ali takođe i veoma ratke komplikacije. U velikim studijama zabeleženo oko 1% tromboze dubokih vena, dok su embolijske komplikacije vrlo vrlo retke.

Površni tromboflebitis je relativno bezazlena komplikacija koja se pojavljuje najčešće drugog dana po intervenciji a  nakon 4 dana prolazi spontano.