KAPILARI

Uklanjanje kapilara radiofrekventnim tretmanom je nova metoda koja koristi termokoagulaciju za bezbedno i efikasno tretiranje kapilara na bilo kom delu tela. Metodu su razvili vaskularni hirurzi za lečenje malih vena- kapilara, koje se ne mogu lečiti skleroterapijom. Radiofrekventni tretman se takođe može koristiti za uklanjanje vena koje se nalaze na mestima koja su teška za tretman, uključujući lice, zglobove i kolena. Uklanjanje kapilara podrazumeva termokoagulaciju koja trenutno zatvori krvni sud.
Za proceduru je potrebno 15-30 min.

Ko su kandidati za uklanjanje kapilara?
Sve odrasle osobe dobrog opšteg zdravlja sa proširenim kapilarima sa željom za brzom procedurom, bez gubljenja vremena su odlični kandidati za ovu proceduru.

Radiofrekventni tretman je idealan za tretiranje proširenih kapilara gde god se oni pojave, uključujući i područja za koja drugi tretmani nisu pogodni.

Područja koja mogu biti tretirana:
– noge,
– ruke,
– gležnjevi,
– kolena i
– lice.

Radiofrekventni tretman se ne preporučuje:
– osobama sa epilepsijom
– osobama sa poremećajem koagulacije
– osobama sa pejsmejkerom
– trudnicama.

Kako se izvodi procedura?
Nakon čišćenja mesta uboda koristimo veoma tanku iglu da zatvorimo male krvne sudove. Kapilari će biti zatvoreni i nestati brzo. Procedura traje prosečno oko 30 minuta i ne zahteva nošenje elastitičnih čarapa.
Pošto se u radiofrekventnom tretmanu koriste veoma tanke igle, većina pacijenata ne oseti nikakav bol, veoma retko to može biti osećaj sličan blagom štipkanju. Velikom broju pacijenata je dovoljan samo jedan tretman, a manjem broju 2-3 tretmana za postizanje optimalnog rezultata.

Oporavak
Nakon ove procedure nije potreban oporavak, jer ne zahteva nošenje elastičnih čarapa, zbog čega se pacijenti odmah mogu vratiti svojim svakodnevnim aktivnostima, uključujući i odlazak na posao.

Kada rezultati postaju vidljivi?
Nakon primene radiofrekventnog tretmana promene su uočljive odmah nakon procedure, a naročito u narednih nekoliko dana.
Radiofrekventni tretman daje trajan rezultat.
Jednom kada su vaše vene uklonjene radiofrekventnim tretmanom, više nikada vam neće predstavljati problem.

Šta su prednosti radiofrekventnog tretmana u odnosu na druge procedure?
Manje bola i nema modrica.
Mogućnost tretiranja područja kao što su kolena, gležnjevi i lice i visok stepen bezbednosti.